• Biên tập, xuất bản tin tức: Phụ trách  cập nhật  tin tức, hình ảnh về tất cả các chương trình, sự kiện, hoạt động quan trọng của Trường ĐHBKHN. Biên tập, chọn lọc đăng tải trên website hust.edu.vn và Bản tin nội bộ Trường.
  • Xuất bản bản tin nội bộ: Phụ trách lên nội dung, in ấn và phát hành bản tin định kì của Trường ĐHBKHN theo kế hoạch cụ thể của từng năm học.
  • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiêu: Quy chuẩn hoá  và Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Trường ĐHBKHN. Triển khai và theo dõi việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong toàn Trường.
  • Tư vấn phát triển thương hiệu: Xây dựng các kế hoạch truyền thông ngắn hạn, dài hạn  cùng với các dịch vụ xây dựng bản sắc thương hiệu, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của đơn vị.
  • Truyền thông nội bộ: Tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông nội bộ trong Trường ĐHBKHN nhằm tạo ra một môi trường  làm việc tích cực, đề cao văn hóa giảng đường đại học.
  • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Xây dựng nội dung, dàn trang, thiết kế, in  ấn hoàn thiện các tài  liệu của Trường và của các đơn vị trongTrường (brochures, leaflets, powerpoint presentation, video clips v.v.)
  • Tổ chức sự kiện: Lên ý tưởng, kế hoạch, tổ chức nhân lực, phương tiện vật chất (lên mẫu thiết kế, dàn dựng chương trình nghệ thuật, …) cho các sự kiện doanh nghiệp: hội thảo, gặp mặt, lễ kỉ niệm…
  • Quan hệ báo chí: Trích xuất và phân tích thông tin báo chí; Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với báo chí và giới truyền thông; Đảm nhận viết bài PR, thông cáo báo chí cho các sự kiện.
  • Quan hệ đối tác với doanh nghiệp: Khai thác các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức bên ngoài và cựu sinh viên nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển Trường, hỗ trợ quỹ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường
  • Kết nối thông tin qua mạng xã hội: Tạo lập và quản trị các tài khoản của Trường với tên Trường Đại học Bách Khoa trên các trang mạng xã hội (Facebook, Twiter và Youtube).
  • Công tác cựu sinh viên: Quản lý thông tin và kết nối với các thế hệ cựu sinh viên của Trường.